Informatie Voorjaar 2016

De uiterste inschrijfdatum van de voorjaarsronde NGC-2016 is op 29 januari, en je hebt tot en met die dag de tijd om in en uit te schrijven en mutaties door te geven voor deelnemende teams aan de NGC.

De speelweken zijn: 7, 10, 14, 16, 21
De slotdag is op: zaterdag 18 juni

Teams die in het najaar hebben meegespeeld, en nu weer willen meespelen, hoeven niets te doen. Alleen wijzigingen moeten worden doorgegeven: nieuwe teams, teams die voor dit voorjaar afzeggen, spelerswissels en nieuwe reservespelers.

De NGC-contactpersonen van alle clubs stellen teams samen en delen iedereen in die mee wil doen, met inachtneming van de regels hiervoor (zie https://www.gobond.nl/sites/default/files/bijlagen/NGC%20reglement.pdf). Wil je als speler graag meedoen aan de NGC, neem dan contact op met de NGC-contactpersoon van je club, zie http://www.gocompetitie.nl/clubs. De NGC-contactpersoon kan inschrijven via ngc at gobond punt nl.

De EGF-ratings, die van belang zijn voor de indeling, worden in een doorlopend systeem aangepast. Dit betekent dat we de ratings op de inschrijfdatum zullen gebruiken. De ratings zijn te vinden op http://www.europeangodatabase.eu/EGD/createalleuro3.php?country=NL.

Teams worden in principe ingedeeld op basis van promoties en degradaties van de najaarscompetitie. Als een team door spelerswissels veel sterker of zwakker wordt, en de betreffende club het team liever in een hogere of lagere klasse laat spelen, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de competitieleiding.

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen (ngc at gobond punt nl).

Met vriendelijke groeten,

Wim-Jan, Milan, Nicole (organisatie NGC)

PS: Voor najaar 2016 is ook al het een en ander bekend: sluitingsdatum voor inschrijving is daar 9 september, speelweken zijn 38, 41, 44, 46, 48, en de slotdag is op zondag 11 december


Stand Najaar 2015

3e klasse

Arn2 Lei3 Utr2 Lei4 DH3 WP BP
Arnhem 2 Arn2 × 3 3 2 3 4 11
Leiden 3 Lei3 0 × 1 2 3 2 6
Utrecht 2 Utr2 0 2 × 2 1 2 5
Leiden 4 Lei4 1 1 1 × 2 1 5
Den Haag 3 DH3 0 0 2 1 × 1 3